Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Skogsro HVB

Skogsro erbjuder HVB-verksamhet för pojkar och flickor i åldern 13-18 år med social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begynnande kriminalitet och missbruk, relationsproblem, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt andra självdestruktiva inslag i livsföringen. Vi finns i dag på orterna Piteå, Sorsele och Ånäset.

HVB Piteå

Skogsro Piteå

I Piteå tar vi emot flickor och pojkar i åldern 14-18 år med psykosociala svårigheter och begynnande missbruk som kan ta sig uttryck i till exempel självskadebeteende, beteendesvårigheter, tvångstankar eller annan ångestproblematik.

Se verksamheten

HVB Sorsele

Skogsro Sorsele

I Sorsele tar vi emot flickor och pojkar i åldern 13-18 år med social problematik, begynnande kriminalitet och missbruk, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt andra självdestruktiva inslag i livsföringen.

Se verksamheten

HVB Ånäset

Skogsro Ånäset

I Ånäset tar vi emot pojkar i åldern 14-18 år som utvecklat normbrytande beteenden såsom en begynnande kriminalitet och/eller missbruk. Vi arbetar med att förstärka det som är friskt och positivt och fokuserar på framtiden.

Se verksamheten

Trygg tillvaro

Skogsro upplevs som familjärt och vi erbjuder en trygg och hemmaliknande miljö, med ärlighet, mycket humor och stabila vuxna. Vi vill försöka att skapa framtidstro och ge förutsättningar för ett bra liv för våra barn och ungdomar.

 

Stor vikt läggs på att ungdomarna skall kunna utvecklas i en lugn och trygg miljö ute på landet.

 

Skogsro är diplomerad av Skandinavisk sjukvårdsinformation som ett av de bästa HVB-hemmen i Sverige och har ramavtal med ca 120 kommuner runt om i Sverige.

Skogsro Piteå

070 - 693 11 69
Se kontaktinformation

Skogsro Sorsele

070 - 302 06 35
Se kontaktinformation

Skogsro Ånäset

073 - 810 10 88
Se kontaktinformation
© 2018 SkogsroInformation om cookies