Skogsro Familjehem

Skogsro Familjehem har tillstånd för placeringar 0 – 18 år, vuxna och föräldrar/barn, placerade enligt SoL eller LVU. Vi erbjuder familjehemsvård i fyra olika nivåer; traditionell familjehemsvård, förstärkt familjehemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvård samt behandlingsfamiljer. Våra familjehem och familjehemskonsulenter finns i Norr- och Västerbotten.

Skogsros familjehemsverksamhet bygger på gedigen erfarenhet samt kunskap om evidensbaserad familjehemsvård och behandling. Vår målsättning är att erbjuda flexibilitet och individanpassade lösningar.

Vi vill skapa möjligheter till bärande relationer eftersom vi ser det som grunden för förändring. Gemenskap, erfarenhetsutbyten, utbildning och kompetent handledning av en familjehemskonsulent, som känner både familjehemmet och barnet, är tillsammans med en tydlig planering och öppen dialog, förutsättningar för att få till hållbara placeringar.

Läs mer om vår verksamhet på skogsrofamiljehem.se