Skogsro Sorsele

Skogsro Sorsele är ett HVB-hem för pojkar och flickor i åldern 13-18 år. Vi har totalt tolv platser fördelat på två olika enheter. Åtta platser på Skogsro Sorseles huvudenhet och fyra platser på enheten Fågelstigen. Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU.

Tack vare vår långa erfarenhet och medarbetarnas utbildningsnivå kan vi ta emot ungdomar med exempelvis social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begynnande kriminalitet och missbruk, relationsproblem, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt andra självdestruktiva inslag i livsföringen. Vi har även erfarenhet av ensamkommande flyktingbarn.

Skogsro Sorsele upplevs som familjärt och vi erbjuder en trygg och hemmaliknande miljö, med ärlighet, mycket humor och stabila vuxna. Vi vill försöka att skapa framtidstro och ge förutsättningar för ett bra liv för våra barn och ungdomar.

Vi är diplomerad av Skandinavisk sjukvårdsinformation som ett av de bästa HVB-hemmen i Sverige och har ramavtal med ca 120 kommuner runt om i Sverige.

 

 

Behandling

Genomförandeplanen utformas utifrån varje ungdoms individuella behov och förmågor, vilket gör behandlingen individanpassad. Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt och kognitivt synsätt. Vi använder oss av de vardagliga aktiviteterna som naturliga inlärningssituationer. Miljöterapin bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor.

Vi strävar efter att hjälpa ungdomarna att träna sig i sina relationer till andra genom att omstrukturera negativa automatiska tankar, bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. Vi baserar det miljöterapeutiska arbetet på KBT, kognitiv beteendeterapi.

Vi använder oss av en strukturerad motivationsstege i fem steg som anpassas individuellt utifrån varje ungdoms styrkor och förbättringsområden. Varje steg är tydligt och förutsägbart och synliggörs i individuella veckokontrakt. Dessa veckokontrakt är ett av de områden som berörs i de MI-inriktade samtal som ungdomarna har med sin kontaktperson varje vecka. Ungdomen involveras på så sätt i högsta grad i sin behandling.

Vi erbjuder rePULSE och Återfallsprevention till alla placerade ungdomar.

Vi anser det vara väldigt viktigt med en bra utslussning. Vi kan erbjuda olika former av utslussning utifrån önskemål och behov. Bland annat har Skogsro Sorsele tillgång till egna lägenheter i Sorsele samhälle för utslussboende.

 

 

Skolgång

Skolgången är enligt forskning en av de absolut största skyddsfaktorerna för barn och ungdomar. Vi strävar efter att alla placerade ungdomar skall få en fungerande skolgång. Vi har därför ett väldigt tätt samarbete med Vindelälvsskolan med regelbundna träffar med specialpedagog, då många av ungdomarna har individuellt anpassade studiegångar. En stor styrka hos oss är att vi anställer våra egna skolassistenter för bästa möjliga återkoppling mellan Skogsro Sorsele och skola. Vi utbildar och handleder skolassistenterna utifrån varje ungdoms enskilda behov.

Fritid

På Skogsro Sorsele finns motorcrosscyklar och snöskotrar. Alla ungdomar som fyllt 16 år får möjligheten att ta förarbevis för skoter. Förutom detta utför vi många spännande friluftsaktiviteter såsom fiske, fjällturer med skoter eller helikopter med vandringar. Vintertid är det populärt med snowboard eller slalom i Nalovardos många backar, bara några kilometer från Skogsro. I Sorsele erbjuds en rad olika fysiska aktiviteter såsom fotboll, innebandy, aerobics, crossfit, styrketräning etc.