Medarbetare

Vi är väldigt måna om våra välutbildade och erfarna medarbetare. Alla fast anställda behandlingsassistenter har jobbat i verksamheten mellan två och 20 år.

Majoriteten av behandlingspersonalen är utbildade socionomer eller behandlingsassistenter.

Föreståndaren är utbildad beteendevetare med flertalet vidareutbildningar och verksamhetsutvecklare är utbildad socionom med fortbildningar i bland annat barn-och ungdomspsykiatri. Alla medarbetare är utbildade i MI, rePULSE, Återfallsprevention samt några även i utredningsinstrumentet ADAD.

Medarbetarna genomgår kontinuerliga fortbildningar utifrån aktuell forskning och verksamhetens behov. Vi har regelbunden personalhandledning.

Kvalitetsarbete

På Skogsro har vi skapat ett gediget och levande kvalitetssäkringssystem baserat på de riktlinjer som vår branschorganisation Svenska Vård arbetat fram. Vi arbetar systematiskt med mätbara mål och uppföljning av dessa.

Vi använder oss av Journal Digitals journalföringssystem som bygger på BBICs sju behovsområden. I Journal Digital genomför vi olika tester när ungdomen skrivs in, efter sex månaders behandling, vid utskrivning samt ett år efter utskrivning. Dessa tester visar på ett lättöverskådligt sätt inom vilka områden ungdomen utvecklats och ger både oss, socialtjänst samt ungdomen själv tydliga resultat att förhålla sig till och arbeta utifrån.

Vi har klara och tydliga riktlinjer gällande de olika situationer som kan uppkomma i verksamheten, vi har tydliga utbildningsplaner för våra anställda och strävar alltid efter högsta möjliga kvalitet.

Vi deltar två gånger per år i Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex, där alla våra kunder intervjuas. Skogsro har bland de absolut högsta kundbetygen i Sverige.

Vi har regelbunden extern personalhandledning av legitimerad psykolog.