Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Skogsro HVB

Skogsro erbjuder HVB-verksamhet för pojkar och flickor i åldern 13-18 år med social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begynnande kriminalitet och missbruk, relationsproblem, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt andra självdestruktiva inslag i livsföringen. Vi finns i dag på orterna Sorsele och Ånäset.

HVB Piteå

Skogsro familjehemsvård

Vi har tillstånd för placeringar 0 – 18 år, vuxna och föräldrar/barn. Vi erbjuder familjehemsvård i fyra olika nivåer; traditionell familjehemsvård, förstärkt familjehemsvård, kraftigt förstärkt familjehemsvård samt behandlingsfamiljer. Våra familjehem och familjehemskonsulenter finns i Norr- och Västerbotten.

Läs mer

HVB Sorsele

Skogsro Sorsele

I Sorsele tar vi emot flickor och pojkar i åldern 13-18 år med social problematik, begynnande kriminalitet och missbruk, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt andra självdestruktiva inslag i livsföringen.

Se verksamheten

HVB Ånäset

Skogsro Ånäset

I Ånäset tar vi emot tjejer och killar i åldern 14-18 år som utvecklat normbrytande beteenden såsom en begynnande kriminalitet och/eller missbruk. Vi arbetar med att förstärka det som är friskt och positivt och fokuserar på framtiden.

Se verksamheten

Trygg tillvaro

Skogsro upplevs som familjärt och vi erbjuder en trygg och hemmaliknande miljö, med ärlighet, mycket humor och stabila vuxna. Vi vill försöka att skapa framtidstro och ge förutsättningar för ett bra liv för våra barn och ungdomar.

 

Stor vikt läggs på att ungdomarna skall kunna utvecklas i en lugn och trygg miljö ute på landet.

 

Skogsro är diplomerad av Skandinavisk sjukvårdsinformation som ett av de bästa HVB-hemmen i Sverige och har ramavtal med ca 120 kommuner runt om i Sverige.

Skogsro Sorsele

070 302 06 35
Se kontaktinformation

Skogsro Ånäset

072 508 02 98
Se kontaktinformation

Skogsro familjehemsvård

070 724 21 13
Se kontaktinformation

Placeringsförfrågan

070 659 25 46
Se kontaktinformation
© 2020 SkogsroInformation om cookies