Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Vi utvecklar dina styrkor

- individanpassad behandling i naturskön miljö -

Slider

Skogsro HVB

Skogsro erbjuder HVB-verksamhet för pojkar och flickor i åldern 13-18 år med social problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, begynnande kriminalitet och missbruk, relationsproblem, låg impulskontroll, koncentrationssvårigheter samt andra självdestruktiva inslag i livsföringen. Vi finns i dag på orterna Sorsele och Ånäset.

Trygg tillvaro

Skogsro upplevs som familjärt och vi erbjuder en trygg och hemmaliknande miljö, med ärlighet, mycket humor och stabila vuxna. Vi vill försöka att skapa framtidstro och ge förutsättningar för ett bra liv för våra barn och ungdomar.

Stor vikt läggs på att ungdomarna skall kunna utvecklas i en lugn och trygg miljö ute på landet.

Skogsro är diplomerad av Skandinavisk sjukvårdsinformation som ett av de bästa HVB-hemmen i Sverige och har ramavtal med ca 120 kommuner runt om i Sverige.

Scroll Up