Skogsro Familj HVB

Skogsro Familj HVB vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 0-16 år där befarad omsorgsbrist om barnen i familjen råder samt gravida kvinnor/ungdomar där stöd under graviditet samt efter nedkomst bedöms behövas.

Omsorgsbristen kan bero på bland annat anknytningsproblematik, begåvningsnedsättning, psykisk- eller neuropsykiatrisk problematik, beroendeproblematik, våldsutsatthet eller skyddsbehov.

Skogsro Familj genomför såväl omsorgsbedömningar utifrån socialtjänstens uppdrag såsom familjestödjande behandling. Omsorgsbedömningarna utförs med BBIC som grund och pågår i 8-12 veckor.

 

 

Behandling

Vi arbetar med att föräldrarna ska få stöd i sin föräldraroll utifrån ett systemteoretiskt synsätt och miljöterapeutiskt arbetssätt. Struktur i vardagen, samspelsobservationer, stöd i föräldrarollen, enskilda samtal, ansvarstagande, kunskap om barns utveckling, beroendeproblematik, nätverksarbete etc.

  • COPE – Community Parent Education Program
  • Connect
  • Motiverande samtal
  • Trappan-metoden – för barn som upplevt våld i familjen.

Arbetet fokuserar på ett salutogent perspektiv där metoder som används ämnar stärka det fungerande i familjen genom positiv förstärkning. Med barnens bästa för ögonen vill vi stärka föräldrarna så att de i sin tur kan vara trygga och förutsägbara föräldrar som själva stärker sina barn.

Vi skräddarsyr behandlingen utifrån uppdrag och familjens specifika behov och färdigheter och arbetar aktivt med familjens nätverk.

Skogsro Familj kan ta emot maximalt tre familjer samtidigt. Dessa bor i egna lägenheter som finns direkt sammankopplade till personal- och gemensamhetsutrymmen.

Vi har hela landet som upptagningsområde.

Vi tar emot boende enligt SoL/LVU och kan även ta emot akutplaceringar.